365DAYS Functional Training tar pulsen på Thorn Reklambyrå

365DAYS Functional Training tar pulsen på Thorn Reklambyrå

I mitten av februari var Markus från 365DAYS Functional Training på plats för att inspektera Thorn Reklambyrås inre kroppsliga värden. Kroppens inre ålder, vatten-, muskler- och kroppsmängd, var några värden som byråns anställda fick svart på vitt.

Sedan besöket har den hurtiga skaran av byrån börjat köra träningspass med Markus under lunchen.

Besök gärna www.365-days.se