Årets Näringslivsdagar en stor succé

Årets Näringslivsdagar en stor succé

Tack vare ett fantastiskt engagemang från alla inblandade, och inte minst från Helsingborgarna själva, blev 2014 ett rekordår för Näringslivsdagarna med fler programpunkter, flera dagar och totalt fler besökare än någonsin tidigare! En succé för dagarna helt enkelt, som i år hade temat dansk-svenska dagar med fokus på fasta förbindelser.

Thorn har som kommunikationspartner stått för koncept och reklam.

Årets Näringslivsdagar en stor succé

Brödtext