Bellakliniken behind the scenes

Bellakliniken behind the scenes
Som ny kreativ affärspartner för Bellakliniken tar Thorn hand om deras kommunikations- och varumärkesfrågor med målet att ta Bellakliniken till en starkare positionen på marknaden. Ett kanaloberoende koncept har tagits fram, och manifesteras just nu i annonskampanj. I samband med fotograferingen för kampanjen skapade Thorn en film som tar dig behind the scenes.