Med sex månader in på 2018 och en högsommar över oss vill jag först passa på att blicka tillbaka lite på det gångna halvåret. Vintern var lång men detta var inget som bekom oss uppe på Kavalleristens fjärde våning. Året kickstartade med hårt arbete som...

En vanlig utmaning för oss reklamare är att övertyga kunden om att deras enhet (det vill säga film, annons, banner etcetera) ska fokusera på ett budskap och inte flera....

Det här inlägget kommer att handla om ett litet ord med gigantisk betydelse. Insikt. Det är nämligen så att riktigt bra reklam alltid bygger på en sann insikt. Sonos nya reklamfilm är ett lysande exempel på insiktsfull reklam. Men först. Vad är en insikt, egentligen? ...

Jag hade en intressant diskussion med en kollega som handlade om strukturell kreativitet. Det var något nytt för mig då jag alltid trott att kreativitet och struktur aldrig varit sammankopplat. Innan jag började jobba i reklambranschen hade jag en föreställning om att kreatörer i största...

Många pratar om varumärken, och inte sällan uppstår det både missförstånd och förvirring. Detta beror på att definitionen av vad ett varumärke inte är helt enkel att förstå. Inom engelskan har man både begreppet ”trademark” och ”brand”, medan vi i svenskan samlar båda under ett...

Människor gör hela tiden snabba, undermedvetna bedömningar för att skapa sig en uppfattning. När du går upp på scen har din omgivningen, inom loppet av några få sekunder, skapat sig en uppfattning om hur du är. Hur du ser ut och hur du rör dig,...

Vi delar HIF:s viktiga värderingar om vilket samhälle som vi tillsammans vill leva i. Ett samhälle som präglas av hjärta, glädje och målmedvetenhet. Där mångfald är en styrka och där unga ges möjligheter att växa. Som partner stödjer vi deras långsiktiga initiativ till ett mer...