Catena är nya namnet på Brinovas logistikfastigheter

Catena är nya namnet på Brinovas logistikfastigheter

Börsnoterade bolaget Catena AB har nyligen förvärvat Brinovas logistikfastigheter, och tillförs i och med detta ett nytt affärsområde.
I samband med detta har Thorn Reklambyrå tagit fram ny logo och profil för Catena.
Under hösten lanseras verksamheten i nytt marknadskoncept.