Creative 360 med börsnoterade Crunchfish

Creative 360 med börsnoterade Crunchfish

I början på januari kunde vi glatt meddela att vi inlett samarbete med Crunchfish i Malmö. Crunchfish utvecklar patenterade teknologier inom augmented reality, virtual reality och geststyrning.

Tillsammans med ledning och styrelse genomfördes den workshop vi kallar för Creative 360. Syftet var att förtydliga varumärkets position och värdeerbjudande. I en livesession uppdaterade och omskapade vi verksamhetsinriktningen för bolaget, det vill säga affärsidé, mission, vision och värdegrund. Den uppdaterade verksamhetsinriktning förtydligar var Crunchfish befinner sig idag, och ännu viktigare, utgör ett ramverk som är relevant för hur bolaget agerar och rör sig mot framtiden.

Under workshop stresstestades också varumärkets storytelling och budskap, varpå en ny varumärkesplattform utvecklades live. Den sista delen av workshopen handlade om möjligheten att strategiskt arbeta med thought leadership. De första kommunikationerna där resultatet implementeras är årsredovingingen som vi i skrivande stund arbetar med på byrån. Mer är att vänta så håll gärna utkik efter detta spännande företag som alla förutsättningar att bli disruptiva inom en handel och betallösningar.


Låter Creative 360 som något för er verksamhet? Hör då av er till vår strateg och copywriter Patric Karlsson.

Erik Kruse

CONTENT MANAGER

+73 433 74 85