Ett bra utgångsläge

Ett bra utgångsläge

Så kan Brinova återigen lägga ett år till handlingarna. Ett år som på sista raden måste betecknas som mycket framgångsrikt. Thorn Reklambyrå har i samarbete med RHR/CC producerat 2010 års tvådelade årsredovisning, på totalt 112 sidor fördelat på verksamhetsbeskrivning och redovisning. Brinova är noterat på NASDAQ OMX Stockholm.

Tags: