Gyllenstiernska Krapperupsstiftelsen

Gyllenstiernska Krapperupsstiftelsen

Thorn Reklambyrå har fått det hedersamma uppdraget att ta fram en ny enhetlig profil för Gyllenstiernska Krapperupsstiftelsen. Arbetet innefattar bland annat annonsering, hemsida och grafisk profil. Stiftelsen bildades 1967 av den siste fideikommissarien friherre Gustaf Gyllenstierna med uppgift att värna om borgen och dess samlingar, parken och den omgivande godsmiljön, som tillsammans en gång utgjorde Krapperups Gods. Läs mer på krapperup.se