Kompetent förstärkning!

Kompetent förstärkning!

När man verkar på en marknad där aktörerna är många och konkurrensen är hård gäller det att synas och föra fram sitt budskap, det gäller att kommunicera rätt! Trots att JPK är en av många teknikkonsulter, skiljer man sig från mängden. Man har valt att samla ett antal specialkompetenser under samma tak, men ändå behålla entrepenörskapet som är utmärkande för det lilla företaget.
Thorn Reklambyrå har utformat deras grafiska profil och tagit fram ett informationsmaterial som ska tydliggöra JPK:s verksamhet och förstärka deras varumärke. Bläddra i foldern här!

Tags: