Kampanj för ett vänligare Sverige

Kampanj för ett vänligare Sverige

Idag vet man att etiskt och socialt ansvarstagande är viktigt då det bidrar till att stärka ett företags varumärke. Den vetskapen märks inte minst på CSR-trenden bland företagen. Eftersom dagens konsumenter allt oftare söker värderingar som de kan identifiera sig i, är det viktigt att man som företag visar vem man är och vad man står för. Branding, eller varumärkesbyggande, handlar i stor mån om just värderingar och företagets inre värden; om att visa vad man själv anser vara genuint, vackert och bra, snarare än att bara tjata om hur bra man är. Branding handlar helt enkelt om att attrahera människor som inspireras av samma saker och som rör sig i företagets riktning. Det handlar om att vara sann med vem man är och att kommunicera från hjärtat. Då får man inte bara lojala kunder, utan också följare. Och faktiskt rent av fans.

För oss har arbetet med Framgång Mångfald inte bara gett oss en chans att förknippas med något vi brinner för, utan även gett stora och värdefulla insikter inom just Corporate Social Responsibility. Idag vet också de flesta företag att mångfald bidrar till framgång eftersom integrerade grupper är mer kreativa, nytänkande och produktiva än homogena grupper. Trots detta är det fortfarande vanligt att människor diskrimineras. Både på arbetsmarknaden och i samhället i stort.

Med det sagt så vill vi åter igen slå på trumman för vår kampanj mot diskriminering och utanförskap som går i HD fram till valet. Målet är att skapa debatt, påverka attityder och minska fördomar som vi alla bär på. För utan fördomar kan vi se individen som den är. Det vore en seger för individen, men också för företagen som gör något åt denna orättvisa.

Framgång Mångfald är ett initiativ av Helsingborgs Dagblad och Thorn Reklambyrå. Med stöd från företag som engagerar sig i frågan har projektet möjliggjorts.
På hemsidan och i annonserna kan du se vilka dessa företag är. (Och vi söker hela tiden nya partners!)

Klicka här för att se annonsserien>>

Läs mer om Framgång Mångfald här >>

Ta en titt på reklamfilmen här >>