Kavalleristen får ny profil

Kavalleristen Helsingborg Thorn Creative Agency

Kavalleristen får ny profil

Kavalleristen i Helsingborg genomgår en förvandling och kommer nu att erbjuda en ny generation företag dynamiska mötesplatser och moderna förutsättningar, arkitektur och profil. Morgondagens Kavalleristen är en attraktiv och dynamisk kunskapshub och därför ska kommunikationen bidra till att medvetandegöra att Kavalleristen förändrats och utvecklats.

Thorn har tagit fram logotype, profil och marknadsmaterial.