Lambertsson skapar trygga byggarbetsplatser tillsammans med Thorn

Lambertsson skapar trygga byggarbetsplatser tillsammans med Thorn

Trots att allt mer information förmedlas och allt fler utbildningar genomförs så går statistiken för arbetsplatsolyckor åt fel håll. Lambertsson, som är en av våra nyare kunder, har nu bestämt sig för att göra något åt utvecklingen. 

En del i detta arbete är att skapa kommunikation. Och där är vår gemensamma insikt att information och utbildning behöver kompletteras med något som berör människorna som arbetar på byggena. Att känna det i hjärtat är nämligen det vi tror att målgruppen behöver för att börja stanna upp, tänka efter, och ifrågasätta de attityder och beteenden som leder till risktaganden. 

Thorn har utvecklat kommunikationskonceptet och skapar nu marknadsmaterial som bl a reklamfilmer, digitala annonser och in store-material till Lambertssons depåer och närvaro på byggarbetsplatser.

Bengt Thorn

CEO/CREATIVE DIRECTOR

+46 708 17 26 10