Lindabs Mostra och Nordbygg-mässor

Lindabs Mostra och Nordbygg-mässor 

Imagefilm till Lindabs Air Handling Units, en del av koncernens ventilationslösningar, som tagits fram i samband med mässorna.

Under mars och april befann sig Lindab på mässorna Mostra Convegno i Milano samt Nordbygg i Stockholm. Mässorna är några av de största fackmässorna i Europa respektive Norden. Lindab har under mässorna visat upp ventilationslösningar samt byggkomponenter.

På Mostra Convegno fokuserade Lindab på att presentera sina ventilationslösningar. Under Nordbygg presenterades sedan, utöver ventilationslösningar, även byggkomponenter. Temat för båda mässorna, ”En värld av lösningar”, speglar den resa Lindab påbörjat från försäljning av enskilda produkter till försäljning av helhetslösningar.

I samband med mässorna har Thorn skapat nya, unika kommunikationsenheter som infotainment- och imagefilmer, 3D-grafik och printmaterial för att hjälpa Lindab att förstärka sin position som en global distributör av helhetslösningar.

Det slutgiltiga målet med de kommunikationsenheter vi designade var alltså att öka medvetenheten kring Lindabs varumärke och lösningar samt effektivisera försäljningen. Responsen på de båda mässorna var mycket positiv, med många nyfikna och intresserade besökare vid Lindabs montrar, och vi ser fram emot att följa vår samarbetspartners framsteg inom de båda områdena under 2018.

Patric-Karlsson-4

Patric Karlsson

STRATEGIC PROJECT MANAGER/COPYWRITER

+46 729 74 69 01