Mångfald ger framgång. Det är helt enkelt bra för affärerna!

Mångfald ger framgång. Det är helt enkelt bra för affärerna!

Helsingborgsregionen (Nordvästra Skåne) har över 300 000 invånare och mer än 30 000 företag. Regionen är “Den fjärde staden” i Sverige. Ett framgångsrikt företagsklimat bygger på att människor inom näringslivet kan träffas och utbyta kunskap och erfarenheter. Då kan viktiga affärsuppgörelser också träffas.

Nordvästra Skåne är också en skärningspunkt. Här möts Skåne och resten av Sverige. Här möts Sverige, Danmark och kontinenten. Här möts dagligen människor från olika kulturer. Danskar och svenskar, smålänningar och skåningar, människor från Mellanöstern, Asien och USA. De möts för att umgås och för att göra affärer.

Det är bra! Men det är en bit kvar. ”Vår avsikt är att samla regionens företag i frågan och möjliggöra framgång genom mångfald!” Föreningen Framgång Mångfald är ett initiativ från bl a Thorbjörn Falk Helsingborgs Dagblad, Noushin Nadjafi NK Datacenter, Sten-Åke Tjärnlund SWEP International och Thorn Reklambyrå. För mer information kontakta Bengt Thorn.