Marknadsföring förändrar backar

Marknadsföring förändrar backar

Människor gör hela tiden snabba, undermedvetna bedömningar för att skapa sig en uppfattning. Detta gäller för såväl om andra personer som om varumärken. 

När du går upp på scen har din omgivningen, inom loppet av några få sekunder, skapat sig en uppfattning om hur du är. Hur du ser ut och hur du rör dig, hur du talar och gestikulerar, hur din kroppshållning är, var du fäster blicken, och hur länge, allt förmedlar signaler om vad du är för person. Inom loppet av några få sekunder har dina mottagare gjort sina egna bedömningar om hur kompetent du är, hur professionell du är, om du är nytänkande eller gammalmodig, självsäker eller osäker. Och så vidare.

Det här är för de flesta inget nytt. Man vet det. Och man förstår det. Det är emotionellt och inte alls rationellt. Och det är precis likadant för varumärken. Hur något ser ut och upplevs är avgörande faktorer för att få kunden att verkligen vara mottaglig mot det du, eller ditt varumärke, har att berätta.

När din kund till exempel får en tryckt folder om ditt företag i sin hand har hon inom loppet av sekunder skapat en uppfattning om det varumärke du representerar. Hur känns papperskvalitén? Vilken font är det? Hur ser grafiken ut? Och så vidare. Beroende på hur det tas emot får din säljorganisation olika förutsättningar att arbeta med.

Backen formas. En säljorganisation som arbetar för ett varumärke som inte redan har ett högt anseende eller kända produktfördelar, har en brantare uppförsbacke. Men med rätt kommunikation behöver backen inte vara så brant. Med tiden kan den till och med bli en nedförsbacke.

 

Mer läsning
Därför ska du sluta konkurrera
Vad är ett varumärke, egentligen?
Bra reklam bygger på en insikt

Patric-Karlsson-4

Patric Karlsson

STRATEGY / COPYWRITER

+46 729 74 69 01

patric@thorncreativeagency.se