Ny formula – Ny profil

Ny formula – Ny profil

Boston har utvecklat en helt ny tillverkningsmetod för impregneringsmedelet Boston Raingard Allover/Protector som inte använder de farliga fluorbaserade ämnen som har debatterats de senaste åren. Som en extra säkerhet har Bostons spray utformats så att stora partiklar bildas vid användning. Därmed blir ämnet mindre lättflyktigt och minskar risken för inandning.
Thorn Reklambyrå har tagit fram design- och kampanjmaterial.

Tags: