Nytt digitalt material åt Bellakliniken

Nytt digitalt material åt Bellakliniken

Under januari publicerade vi digitalt material för Bellakliniken enligt den content marketing plan vi tagit fram. Bland annat publicerades digitala annonser med ett personligt anslag där fokus ligger på två av klinikens kirurger. Under våren kommer också Bellaklinikens nya hemsida att lanseras. Dessutom planeras det för ytterligare produktioner i rörlig bild som kommer gå på klinikens egna digitala plattformar.

De digitala aktiviteterna är en integrerad del av Bellaklinikens nya kommunikationsplattform och strategi för att förtydliga klinikens erbjudande, löfte och position.

Erik Kruse

CONTENT MANAGER

+73 433 74 85