PRIVACY OCH COOKIES POLICY

Här hittar du all information du behöver om Thorns privacy- och cookies policies.

Privacy policy/Dataskyddspolicy

I dataskyddspolicyn beskrivs hur Thorn Reklambyrå behandlar personuppgifter i rollen som personuppgiftsansvarig och hur dina rättigheter och integritet skyddas. Thorn Reklambyrå värnar om din personliga integritet, och vår dataskyddspolicy syftar till att förklara på vilket sätt vi samlar in dina personuppgifter och hur de sedan används. Ur Policyn går att utläsa vilka rättigheter du har gentemot oss och hur du kan göra dessa gällande.

Personuppgiftsansvarig;

Thorn Reklambyrå AB
Berga Allé 1
254 52
Helsingborg 556437-4766
042-139400

Vad använder vi din information till?

Thorn Reklambyrå behöver behandla dina personuppgifter för att kunna info och fullfölja affärsavtal. De personuppgifter du lämnar ifrån dig till oss kan komma att användas av Thorn Reklambyrå för egen kommunikation och marknadsföring som exempelvis inbjudningar till egna event och seminarier, nyhetsbrev och tävlingar. Kommunikation sker i form av tryckta utskick och digitala utskick via e-post.

Vi använder oss av cookies för att förbättra upplevelsen på vår webbsida för dig som användare. En cookie är en textfil som placeras på din hårddisk och som används för att till exempel ge dig en smidigare användarupplevelse av hemsidan eller för att ge dig fortlöpande information som är relevant för dina önskemål och val.

Kommer Thorn Reklambyrå att dela din information med någon?

Vi kan komma att överföra dina personuppgifter till våra affärspartners som behandlar personuppgifter för Thorn Reklambyrås räkning för de syften som beskrivs i den här dataskyddspolicyn och som därigenom kan komma att ha tillfällig tillgång till personuppgifter. Detta sker alltid i enlighet med ett skriftligt personuppgiftsbiträdesavtal som säkerställer att behandlingen sker enligt Thorn Reklambyrås instruktioner. Vi kräver vidare att våra affärspartners använder lämpliga säkerhetsåtgärder för att skydda och radera dina personuppgifter inom rimlig tid när de fullgjort sitt uppdrag.

Vi kommer dock aldrig att sälja personuppgifter till tredje part.

Om dina uppgifter överförs till tredje land (exempelvis USA) säkerställer vi att någon av följande rättsliga säkerhetsåtgärder tillämpas: beslut om att ett land säkerställer en adekvat skyddsnivå, Privacy Shield mellan EU och USA, standardavtalsklausuler eller ditt samtycke. Uppgifter överförs aldrig till tredje land utan någon av dessa säkerhetsåtgärder.

Myndigheter
I händelse av att myndigheter efterfrågar information och aktivitet relaterat till dina personuppgifter måste Thorn Reklambyrå delge den information som efterfrågas. Exempel på sådan myndighet är Skatteverket och Polisen.

Köp eller försäljning av verksamheten
I händelse av försäljning av Thorn Reklambyrå eller Thorn Reklambyrås köp av annan verksamhet kan dina personuppgifter delas med tredje part.

I vilka länder sker vår behandling av dina personuppgifter?
Dina personuppgifter kommer vid varje tillfälle att behandlas inom EU/EES, med undantag för de cookies som hanteras av Google i USA.

Hur länge sparas dina personuppgifter?

Dina personuppgifter kommer att sparas så länge lagen (till exempel Bokföringslagen) kräver att det sparas och så länge det är nödvändigt för att vi ska kunna utföra de åtaganden vi har gentemot dig som kund. När personuppgifterna inte längre behövs i enlighet med ovan beskrivning plockas uppgifterna bort och går ej att återställa eller på annat sätt härledas.

Dina rättigheter till tillgång, rättelse och radering:

  • Rätt att få tillgång till din data. Du kan begära att få ett utdrag av de uppgifter vi har om dig.
  • Rätt till rättelse. Du har rätt att korrigera felaktig eller icke-komplett information om dig själv.
  • Rätt att bli glömd. Du har rätt att begära borttagning av dina personuppgifter när syftet med behandlingen inte längre är aktuellt. Det kan dock finnas legala skyldigheter för Thorn Reklambyrå, som hindrar omedelbar borttagning av dina personuppgifter eller delar av dem. Dessa skyldigheter kommer bla från bokförings- och skattelagstiftning. I så fall sparas enbart de personuppgifter som vi är skyldiga att spara för att uppfylla sådana legala skyldigheter.

Kontakt vid frågor och klagomål

Thorn Reklambyrå AB är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter enligt ovan och följer svensk dataskyddslagstiftning.

Du kan kontakta personuppgiftsansvarig på Thorn Reklambyrå för alla dina frågor kring dataskydd via mail till info@thorncreativeagency.se eller via vanlig post till Thorn Reklambyrå AB, Att: Personuppgiftsansvarig, Berga Allé 1, 254 52 Helsingborg.

Du har rätt att inge klagomål till Datainspektionen som är tillsynsmyndighet. Detta gör du enklast genom kontakt via www.datainspektionen.se.

Se gärna denna länk för tips om hur du skriver ett klagomål samt hur Datainspektionen behandlar ditt ärende.