Rena fördelar

Rena fördelar

Purus är marknadsledande i Norden på golvbrunnar och inomhusavlopp. Med egen tillverkning även av inredning och sanitetsprodukter i rostfritt, samt förkromade vattenrör, erbjuder man ett av marknadens bredaste produktprogram.

Från att tidigare ha varit ett renodlat B2B-företag kommunicerar man nu även direkt mot konsument för att skapa efterfrågan från slutanvändarna. Thorn Reklambyrå bygger marknadskommunikationen så att den får avsedd effekt i varje enskilt fall, samtidigt som den stärker varumärket Purus och företagets identitet.

Se fler bilder >>

Tags: