Sjukt bra lokalsinne

Sjukt bra lokalsinne

Kavalleristen genomgår just nu en förändring och redan nu har den anrika byggnaden börjat andas kreativitet och framåtanda i den nya spännande miljön.

För att märkas ännu mer i mediabruset och skapa större genomslagskraft skapade Thorn en varumärkesstärkande reklamkampanj med huvudbudskapet “Sjukt bra lokalsinne”. Budskapet förmedlar Castellum Briggens unika sinne för att utveckla lokaler till kreativa miljöer som ökar trivsel, effektivitet, arbetsglädje och lönsamhet.

Kampanjen gestaltades genom radioreklam, Adshel-annonser, bussbaksidor och busskvadrater, printannonser i Hallå Helsingborg, Primetime Öresund och Lokaltidningen samt digitala annonser på 8till5.se, Facebook och Instagram.

Så här blev resultatet.

Målet med kommunikationsinsatserna var att bidra till att medvetandegöra om att Kavalleristen förändrats och utvecklats – och att det finns möjlighet för etablering av verksamhet i den nya, moderna fastigheten. Målgruppen ska känna att Kavalleristen är en självklar plats för kunskapsföretag att verka på, och vilja veta mer för att nå ett beslutsunderlag om flytt eller placering av sin verksamhet.

Lyssna på radiospoten här:
https://youtu.be/LkuftSwXiNI