Optimala miljöer för ökad framgång och tillväxt

Optimala miljöer för ökad framgång och tillväxt

Nya Kavalleristen erbjuder moderna företag möjlighet att verka och blomstra i innovationsmiljöer. De allmänna utrymmena är state of the art, och så även hyresgästernas egna lokaler som skräddarsys och utvecklas efter det specifika behovet och önskemålet.

För att märkas ännu mer i mediabruset och skapa större genomslagskraft skapade Thorn en varumärkesstärkande reklamkampanj med huvudbudskapet ”Sjukt bra lokalsinne”. Budskapet förmedlar Castellum unika sinne för att utveckla lokaler till kreativa miljöer som ökar trivsel, effektivitet, arbetsglädje och lönsamhet. Den senaste annonsen hittar du i det senaste numret av Nöjesnytt Helsingborg.