Med heltäckande fastighetstjänster är Rexellent en ny intressant aktör för privatpersoner, bostadsrättsföreningar och företag....