VÅRA PARTNERS

VÅRA PARTNERS ÄR NÅGRA AV DE MEST INNOVATIVA FÖRETAGEN INOM SIN BRANSCH. tillsammans KAN vi HJÄLPA DIG ATT realisera din vision.

Property branding från start till mål

Vår partner och tillika granne JKAB Arkitekter, är ett arkitektkontor som skiljer sig från mängden.

Tillsammans med JKAB kan vi ta ett helhetsgrepp kring arkitektur och property branding för att skapa ett varumärke och en unik berättelse om ett hus, redan innan det står färdigt. På så sätt får du ett försprång i konkurrensen om hyresgäster. Property branding går ut på att vi tar ett helhetsgrepp kring arkitektur och marknadsföring. Vi analyserar och förstår de tilltänkta målgrupperna, utvecklar kundunika koncept med skräddarsydd interiör och arkitektur, tar fram varumärkesplattform och kommunikation, och lägger fram en effektiv marknadsföringsplan.

Läs mer om hur vårt partnerskap skriver historia.

Strategiskt partnerskap för accelererad tillväxt

Vi samarbetar med IXX. En affärsutvecklande IT-partner.

Genom vårt unika partnerskap kan vi kombinera IT med marknadskommunikation som tar ditt företags strategiarbete till nästa nivå. Det gör att du snabbare kan nå dina mål och realisera mer av er potential.

Ett företags strategi är aldrig bättre än hur bra den kommuniceras. För att du framgångsrikt ska kunna genomföra din strategi och nå uppsatta mål behöver du också paketera affärsstrategin i stark kommunikation som stödjer företagets strategiska avsikt. För att öka dina möjligheter att lyckas behöver ditt företag även IT-funktionalitet som stödjer era processer på ett optimalt sätt.

Kvalificerad strategi- och affärsutveckling

Vår partner BizDevNet erbjuder tjänster inom verksamhetsutveckling till företag och organisationer.

Bland kunderna finns både nationella och internationella företag. Med en grund i beprövade teorier, egna erfarenheter och en bred kompetensbas erbjuder BizDevNet modeller för framgång.

Företaget har ett stort fokus på implementering och genomförande. Detta för att alltid lyckas där många misslyckas; att säkerställa det avsedda resultatet.

bengt-thorn_500

Bengt Thorn

CEO / CREATIVE DIRECTOR

+46 708 17 26 10