EN KREATIV AFFÄRSPARTNER SOM SKAPAR FÖRSPRÅNG

Thorn är en kommunikationsbyrå som förflyttat varumärken till starka och stabila positioner i mer än 25 år.

Som kreativ affärspartner kombinerar vi strategisk affärs- och varumärkesutveckling med design och kommunikation som fungerar sömlöst i alla medier. Digitala såväl som analoga. Så gott som all kommunikation vi gör är idag digital. Helt eller delvis. Därför tänker vi digital first.


VI TÄNKER DIGITAL FIRST. MEN AGERAR HOLISTISKT.

Genom att erbjuda enskilda såväl som helt integrerade tjänster, utvecklar vi kreativa idéer som rymmer alla discipliner – i digitala, traditionella och sociala kanaler – samtidigt. Det innebär att du får tillgång till en kreativ partner som stöttar verksamheten med en helhetssyn på affären och dess kommunikation. Som alltid tänker digital first, men agerar helt oberoende av media och kanaler. På så sätt samverkar din hemsida med sociala medier, PR och köpta aktiviteter. Och ditt varumärke blir konsekvent i sitt budskap och enhetligt i uttrycket. Med ett starkare varumärke och bättre resultat som följd.

Välkommen till ett värdefullt partnerskap. 

Bengt Thorn

CEO

+46 708 17 26 10