Kreativ kommunikation inklusive thought leadership-strategi, konceptutveckling, branding, event, marknadskommunikation och reklam

Bakgrund

Börsnoterade Catena har gått från att vara relativt okända till ett ledande logistikfastighetsbolag som länkar Skandinaviens godsflöden. Det gör man genom att på strategiska lägen, och i nära samarbete med kunderna, utveckla effektiva logistikanläggningar som bidrar till en smartare, snabbare och bättre logistik för hyresgästerna.

Thorn har varit strategisk byrå för Catena i mer än 12 år, och har under denna tid hjälpt dem att kommunicera sitt erbjudande på ett framgångsrikt sätt, bidragit till en ompositionering och inte minst hjälpt bolaget med ett identitetsbyte från tidigare Brinova.

catena_cirkelbild_bakgrund

Utmaning

För ett renodlat logistikfastighetsbolag är projektutvecklingen oftast förenad med mycket långa tidsfönster. Från dess att mark förvärvas till det att det blir dags att bygga kan det ta så långt tid som tio år. Det gjorde att man under perioder saknade naturliga skäl att kommunicera mot marknaden. Men för att Catena skulle ta en position som gör dem attraktiva över tid, behövde de en kontinuerlig närvaro.

Insikt

Logistik är ett slags nätverk, där nätverket är i konstant förändring. Detta påverkas av både samhällstrender och globala trender, såsom förändrade konsumtionsmönster, teknikutveckling, miljökrav och utveckling av nya logistiska lösningar som automation. Alla dessa faktorer påverkar i sin tur Catenas befintliga och potentiella kunder.

Tidigt i arbetet insåg vi att Catena satt på en omfattande kunskap som innebar ett stort mervärde för deras kunder. Med insikt om trender och en förståelse för framtidens utmaningar såg vi möjligheten att använda all denna kunskap för att skapa ett ökat kundvärde. Det var här vi såg vår möjlighet att skapa en kommunikationsstrategi som kunde göra Catena ständigt relevanta.  

catena_cirkelbild_insikt

Lösning

Vid sidan om den traditionella marknadsföringen utvecklade vi en thought leader-strategi (detta var för övrigt 2008, flera år innan termen uppkommit). Detta är en strategi som handlar om att bygga en långsiktig ledarposition genom att generera värdefulla insikter och råd kring de ämnen som betyder mest för både kunder, logistikexperter och övriga intressenter i branschen.

Vi omsatte kunskapen genom att lansera det långsiktiga kommunikationskonceptet Logistiktrender: ett tv-program som bjöd på intressanta samtal om logistikens trender och framtid. Programmen sändes och distribuerades digitalt och nådde snabbt framgång.

Gensvaret inspirerade oss till att vidareutveckla konceptet till ett ”före-under-efterkoncept”, och för 7 år sen genomfördes det allra första Logistiktrender LIVE. Ett inspirerande logistikseminarium som sedan lanseringen har genomförts varje år och haft en ständig organisk tillväxt och förtjänat stor respekt inom branschen.

Resultat

Konceptet har i allra högsta grad bidragit till att Catena idag är det ledande logistikfastighetsbolaget och logistikbranschens kunskapsledare, och bolagets aktie har haft en mycket stark utveckling. För eventet Logistiktrender LIVE har gehöret från Catenas intressenter varit starkt, med en kontinuerlig ökning av deltagare varje år, till att de senaste åren varit fullsatt med ca 300 deltagare.

Print

VARUMÄRKESIDENTITET

NY HEMSIDA

catena_iMac-mockup

ANNONSERING

EVENT

TEASER FILM

PRINT

EVENT FILM 2017

EVENT FILM 2016

EVENT FILM 2015